Studiemedel

Att studera på högskola eller universitet innebär ofta en ekonomisk uppoffring under studietiden. Uttrycket fattig student har de flesta hört och är man själv student så vet man innebörden av detta och hur uppskattat det kan vara med lite extra bidrag varje månad att dryga ut kassan med. För att det ens ska vara ekonomiskt möjligt att studera vidare med eget boende, betala egen mat och allt som kan tänkas tillkomma så kan man i Sverige söka försörjning via studiemedel.

Kort om studiemedlet

Studiemedlet består av en lånedel även kallat studielån, samt en bidragsdel som ofta benämns studiebidrag. Utbetalningarna sköts av CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och man kan välja om man enbart vill ta ut bidragsdelen eller även lånedelen också.

I huvudsak löper utbetalningsperioderna mellan

  • mitten av augusti – mitten av december
  • slutet av januari – slutet av maj

Detta innebär att man som student måste försöka hitta andra inkomstkällor under sommaren. Många universitet och högskolor erbjuder dock möjlighet att läsa sommarkurser vilket innebär att man då även kan söka studiemedel under sommarperioden.

Till skillnad från exempelvis a-kassan så är studiemedlen skattefria. Sen ska man även komma ihåg att större delen utgörs av lånedelen som till skillnad  mot bidragsdelen ska återbetalas. Det finns lite olika regler kring denna återbetalning vilket sträcker sig utom ramen av detta inlägg. Vill du veta mer kan du läsa vidare på CSNs hemsida.

Vem har rätt till studiemedel?

Man måste uppfylla ett antal krav för att man ska få rätt till studiemedel. Avgörande faktorer är om man läser på heltid eller bara deltid. En annan viktigt punkt är studieresultat där kraven blivit hårdare på senare år. Detta innebär att om man inte uppnår dessa studieresultat så riskerar man att inte få studiemedel kommande period.

Som minst kan man studera på halvtid. Vill du veta mer om vad som gäller kan du läsa vidare på CSNs hemsida.

Hur mycket får man i studiemedel?

Det är en rad faktorer som avgör hur mycket man kan få i studiemedel. Som du läste ovan så bestäms det bland annat av hur många poäng man läser, studieresultat och även ålder. Vidare får man inte tjäna för mycket då man riskerar att få studiemedlet minskat. Här talar man om ett fribelopp och har man en inkomst som överstiger detta belopp minskar storleken på studiemedlet.

Hur söker man studiemedel?

Genom att gå in på CSNs hemsida kan du läsa mer och söka studiemedel. Enklast och snabbast söker man direkt online om man har en e-legitimation.

Kom ihåg...

  • Studiemedel kan fås som längst under 240 veckor vilket då motsvarar 6 studieår eller 12 vår- eller höstterminer.
  • Man har möjlighet att söka studiemedel även under sommaren om man väljer att läsa kurser under denna period.
  • Lånedelen ska till skillnad mot bidragsdelen betalas tillbaka. Hur mycket och under hur lång tid är individuellt och information du får via CSN.
  • Du kan välja att ta ut hela eller delar av studiemedlet.
  • Det är krav på att man uppfyller de studiekrav som satts för att man ska få studiemedel. Har man missat många kurser en termin så riskerar man alltså att inte få något studiemedel nästa gång man söker.

Läs mer:

Hemförsäkring student