Studiebidrag

Studiebidrag ska inte blandas ihop med studiemedel som är det stöd man kan få för studier efter gymnasiet. Studiebidraget har istället många likheter med barnbidraget och kan sägas vara en förlängning av den senare.

Kort om Studiebidrag

Studiebidraget kan alltså ses som en förlängning av barnbidraget från det att man fyllt 16 år. Förlängningen är möjlig tills det att man fyllt 20 år då istället studiemedel kan sökas. Bidraget betalas ut en gång i månaden och oftast den sista bankdagen i respektive månad. Utbetalningen börjar vanligtvis i november och under ett normalt läsår betalas studiebidrag ut under perioderna

  • september – december
  • januari – juni

Med andra ord betalas inget studiebidrag ut under sommarlovet. Det är CSN som har hand om detta bidrag och således dit du ska vända dig om du har några frågor.

Vem har rätt till Studiebidrag?

När man fyller 16 år upphör barnbidraget och ersätts istället av studiebidrag. Kravet för att man ska få studiebidrag är att man går en heltidsutbildning på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Sen gäller även att man är under 20 år.

Kom ihåg...

  • Studiebidraget är idag på 1050 kr.
  • Det finns möjlighet att få extra studiebidrag på upp till 855 kr för familjer med dålig ekonomi.
  • Om man skolkar för mycket riskerar man att bli av med studiebidraget. Redan vid 20 % frånvaro får man en varning.
  • Från och med månaden efter att man fyllt 18 år betalas bidraget ut till den som får bidraget och inte föräldrarna.