EU bidrag

Driver du ett projekt med europeisk anknytning och behöver extra finansiering? Då kan EU bidrag eller så kallat EU stöd vara något för dig. Idag har många stora projekt finansierats helt eller delvis med hjälp av EU bidrag. Problemen som många sett på det hela har varit den administrativa biten som länge var krånglig och invecklad. Det har man försökt ändra på och det anses idag vara betydligt lättare att sätta sig in i och ansöka om EU bidrag.

Mer om EU bidrag

En av grundpelarna för att ett projekt ska få EU stöd är att projektet har ett europeiskt syfte. Detta skulle kunna innebära att projektet involverar flera olika medlemsländer. Finansieringen sker huvudsakligen genom EUs gemensamma budget där pengar avsätts för dessa olika stödprogram. Det finns lite olika typer av stödprogram där vissa kan vara geografiskt bundna eller begränsade av olika områden som exempelvis hälsa och miljö.

Administration av stöden sker hos europeiska kommissionen i Bryssel. Här väljer man ut vilka projekt som ska få stöd samt betalar ut projektmedlen. Projekt ska i dessa fall skickas in direkt till kommissionen. Det finns även särskilda nationella programadministrationer så som en extra myndighet i något medlemsland. Denna myndighet informerar om programmet samt bedömer olika projektansökningar.

Det är idag betydligt lättare att söka EU stöd och informationen har blivit mer lättillgänglig. Vill du veta mer så hittar du en rad nyttig information på EUs hemsida.