Bostadsbidrag

För de flesta personer med eget boende så utgör hyran kanske den största utgiften varje månad. Ibland kan det till och med vara svårt att betala, inte minst om man har barn som också kostar en massa pengar. En del kanske även har så pass stor hyra att det är svårt att få pengar över till annat. I Sverige finns ett bostadsbidrag som helt enkelt är till för att underlätta för personer där hyran kan vara en allt för stor ansträngning på ens ekonomi.

Kort om Bostadsbidrag

När man söker bostadsbidrag så tas det hänsyn till tre olika punkter som sedan avgör hur mycket man har rätt till. Dessa punkter är

  • Boendeyta och boendekostnad
  • Antal personer i hushållet
  • Hur stor inkomst och förmögenhet man har

Den sista punkten baseras på vad man tror att man kommer att tjäna under året. Med andra ord är det ett preliminärt bidrag man får. Det bidrag man får ut kommer alltså baseras på preliminära siffror som man själv uppskattar som sedan kontrolleras året efter där man tittar på hur stora de egentliga inkomster faktiskt var. Med andra ord kan man bli återbetalningsskyldig om man fått ett större bidrag än man hade rätt till. Därför är det viktigt att man meddelar så fort man får ändrade inkomster som kommer att påverka bidraget.

Vem har rätt till Bostadsbidrag?

Med hänsyn till punkterna som nämns ovan så har barnfamiljer, pensionärer, värnpliktiga samt personer mellan 18 och 29 år möjlighet att söka bidraget. Även om man tillhör dessa grupper så är det inte säkert att man har rätt till bostadsbidrag. Som tidigare nämnt så beror det på ens boendesituation och ens ekonomiska situation. Här nedan kan du läsa om bostadsbidrag till respektive målgrupp.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Till gruppen barnfamilj räknas man helt enkelt om man har barn som bor hos en permanent eller ibland. Detta gäller tills barnet fyller 18 år. Det finns även undantag för barn över 18 ifall denne får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Detta betyder att ifall barnet studerar på grundskolenivå eller i särskola och är över 16 år så får man förlängt barnbidrag medan en gymnasiestudent får studiehjälp.

Det är framförallt barnfamiljer med låga inkomster som har rätt till bostadsbidrag. Sen gäller det att storleken på bidraget baseras på samma sätt som nämns ovan i texten.

Bostadsbidrag till unga utan barn

För en fattig student så kan bostadsbidraget vara en räddning många gånger. Här gäller samma regler som annars men eftersom många studenter inte har fast jobb eller ens vet om de kommer kunna jobba något under året så kan den preliminära inkomsten vara svår att uppskatta. Här gäller det att se upp och rapportera inkomstförändringar på en gång så man inte riskerar att bli återbetalningsskyldig. Många får kanske möjlighet att sommarjobba vilket man kanske inte hade räknat med i bidragsansökan.

Som student ska man även komma ihåg att 80 procent av studiebidraget samt skattefria stipendier som överstiger 3000 kr per månad räknas som inkomst. Det behöver alltså inte vara så stora övriga inkomster för att man ska få sänkt bostadsbidrag.

Bostadsbidrag till pensionärer

Det är numera Pensionsmyndigheten som ansvarar för bland annat bostadstillägg till pensionärer. Så det är dit man får vända sig som pensionär.

Vart söker jag bostadsbidrag?

Du hittar blanketter på försäkringskassans hemsida som du fyller i. Tänk på att fylla i all information så att din ansökan går snabbare.

Viktigt att tänka på

  • Man måste vara folkbokförd på adressen som man söker bidrag för. Finns dock undantag.
  • Bostadsbidraget beviljas tidigast från den månad ansökan kommer in till Försäkringskassan.
  • Utbetalning sker i längst 12 månader åt gången. Efter det måste en ny ansökan skickas in.
  • Utbetalning sker den 27 varje månad. Den utbetalningen motsvarar bidraget för den månaden. Med andra ord får man juli månads bidrag den 27 juli.
  • Du ska alltid meddela ifall du får ändrade inkomster. Annars riskerar man att bli återbetalningsskyldig ifall det visade sig att man inte hade rätt till det bidrag man sökte.
  • Till inkomst räknas även 80 procent av studiebidraget för studenter samt inkomster från kapital som exempelvis ränta eller andra kaptialvinster. Andra saker som påverkar är förmögenheter över 100 000 kronor.