Barnbidrag

Barn utgör som kanske bekant lite extra utgifter varje månad. En till mun ska mättas och kläder måste kanske köpas. För någon som knappt har pengar till sig själv kan detta vara ett problem och barnbidrag kan därmed vara en otrolig ekonomisk lättnad.

Kort om barnbidrag

Barnbidrag har funnits ända sedan 1937 i Sverige och var till en början inkomstbeprövat. Det allmänna barnbidraget kom först 1948 och innebar 260 kronor per år för varje barn. Idag ligger bidraget på 1050 kronor per månad och det finns även möjlighet till flerbarnstillägg som du kan läsa om lite längre ned.

Vem har rätt till barnbidrag?

Alla barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Första utbetalningen sker månaden efter barnets födelse. Barnbidraget betalas sedan ut senast den 20:e varje månad. Till barn räknas man i det här sammanhanget tills det att man fyller 16 år. Under det år man fyller 16 fås barnbidrag fram till och med det sista kvartalet innan ens födelsedag.

Vad innebär flerbarnstillägg?

Om man får barnbidrag för två barn eller fler kommer ett flerbarnstillägg automatiskt betalas ut. Man har även möjlighet att att få flerbarnstillägg för barn mellan 16 år och fram tills juni månad samma år som man fyller 20. Då krävs ytterlliggare att barnet fortfarande bor kvar hos föräldern, studerar heltid på grundskola, gymnasiet eller särskola samt är ogift. Storleken på flerbarnstillägget beror på antalet barn. I tabellen nedan kan du se hur stort flerbarnstillägg man kan få beroende på antal barn.

Antal barn Totalt barnbidrag Flerbarnstillägg Totalt
1 1.050 1.050
2 2.100 150 2.250
3 3.150 604 3.754
4 4.200 1.614 5.814
5 5.250 2.864 8.114
6 6.300 4.114 10.414

Vanligtvis betalas flerbarnstillägget ut automatiskt om man får barnbidrag för två barn eller fler. Om man däremot vill ha flerbarnstillägg för barn över 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 måste man själv anmäla detta till Försäkringskassan. Observera att barnet även måste studera på grundskola, särskola eller gymnasiet samt vara ogift.

Efter barnet fyllt 16 år

Till och med det kvartal barnet fyller 16 år så betalas barnbidrag ut. Detta ersätts sedan med studiebidrag förutsatt att barnet studerar på gymnasiet vilket betalas ut av CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Övrigt

Om barnet går kvar i grundskolan eller särskola efter sin 16 års dag kan man få förlängt barnbidrag. Det är skolans skyldighet att lämna ut dessa uppgifter så man behöver alltså inte själv ansöka om det.

Kom ihåg...

  • Barnbidraget är idag på 1050 kr per barn och månad.
  • Utbetalning sker senast den 20:e varje månad.
  • Flerbarnstillägg om man har minst två barn.
  • Barnbidrag utbetalas tills det kvartal barnet fyller 16 år, med vissa undantag.

Vi reserverar oss för felaktigheter eller ändringar som inte hunnits ändras här på sidan.